Έκθεση έργων Ζωγραφικής

Έκθεση έργων, Ζωγραφικής, Χαρακτικής, Σχεδίου, Κοσμήματος και Κατασκευών των Καψιδάκη, Νάκου, Καψιδάκη, Νάκου